سلام . به سایت من خوش آمدید

مسعود شیر علی نژاد

  با 14سال سابقه تدریس

تدریس خصوصی INTER CHANGE

مکالمه TOP NOTCH

راهنمایی - دبیرستان - کنکور

email:

masoud7526@yahoo.com

در صورت لزوم می توانید در قسمت پیام یا نظرات همین  سایت با من مکاتبه کنید.

از حسن توجه شما سپاسگزارم.

مسعود شیر علی نژاد

<a href="http://www.free-iqtest.net" title="IQ Test"><img src="http://www.free-iqtest.net/images/badges2/l134.gif" width="200" height="100" alt="IQ Test" border="0"></a><br/><a title="IQ Test" href="http://www.free-iqtest.net">IQ Test</a>

www.shiralinejad.mihanblog.ir